Wyróżnienia

2022

Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora SGGW za osiągnięcia naukowe

2022

Best Speaker Award on The 3rd International Electronic Conference on Foods: Food, Microbiome, and Health—A Celebration of the 10th Anniversary of Foods' Impact on Our Wellbeing, 2022

2021

Zespołowa nagroda za działalność organizacyjną JM Rektora SGGW II stopnia

2020

Zespołowa nagroda naukowa JM Rektora SGGW II stopnia

2019

Zespołowa nagroda naukowa JM Rektora SGGW II stopnia

2017

I nagroda ·za doniesienie naukowe

I nagroda ·za doniesienie: Fabiszewska A., Mazurczak P., Zieniuk B., Białecka-Florjańczyk E., Nowak D. (2017): Drożdże Yarrowia lipolytica jako biotechnologiczna platforma do zagospodarowania lipidowego odpadu przemysłu rybnego. XXII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ (V International Session of Young Scientific Staff), 18-19 maja 2017, Szczecin.

2013

Dyplom uznania rektora SGGW w Warszawie

Dyplom za osiągnięcia naukowe.

2013

List gratulacyjny Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Medal srebrny Belgijskie i Międzynarodowe Targi Innowacji i Technologii Eureka w Brukseli

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Dyplom Volga State University of Technology University na Międzynarodowych Targach Innowacji w Zagrzebiu

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Nagroda Special Certificate President of Istanbul Aydin University na Międzynarodowych Targach Innowacji w Zagrzebiu

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Medal srebrny Międzynarodowych Targów Innowacji w Zagrzebiu, 12-17.10.2013 srebrny medal podczas 65 Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013”

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2013

Złoty medal XVI Moskiewskiego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013"

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych” („Biotechnological method of preservation of high starch plants for the production of fodders, liquid and gaseous biofuels”).

Twórcy: Zielińska K., Fabiszewska A., Stecka K., Świątek M.

2012 - 2013

Stypendium naukowe za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów na rok 2012/2013

2012

Nagroda EuroLider 2012 w kategorii produkt pt.: „Grupa biopreparatów do kiszenia pasz i probiotycznych”

Zespół twórców: Grzybowski R.A., Stecka K.M., Zielińska K.J., Piasecka-Jóźwiak K., Miecznikowski A.H., Kupryś M., Kapturowska A.

2012

Medal brązowy podczas 40 Międzynarodowej Wystawy Wynalazków. „International Exhibition Of. Inventions Of Geneva”

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A” („Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M.

2012

Medal złoty: XV Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES” w Moskwie

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A” („Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M.

2012

List gratulacyjny Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Lista gratulacyjny za wygraną w konkursie „Student – Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach w 2012 roku.

2012

Nagroda Główna za wynalazek „Nowy szczep Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych”

Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Student – Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, w ramach Projektu „Systemowe Wsparcie Wynalazczości Studenckiej” – Program „KREATOR INNOWACYJNOŚCI - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” w 2012 roku.

2012

Dyplom uznania Światowej Organizacji Własności Intelektualnej

Dyplom za wynalazek “New strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling” (WIPO Certificate of Merit), 11.05.2012 r.

2012

Stypendium Samorządu Województwa Mazowieckiego

Stypendium i udzielenie wsparcia towarzyszącego w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) nr umowy 74/ES/ZS-II/W-052/12

2011 - 2012

Stypendium naukowe za wyniki w nauce dla najlepszych doktorantów na rok 2011/2012

2011

Medal srebrny podczas Międzynarodowych Targów iENA w Norymberdze ,,Pomysły – Wynalazki - Nowe produkty"

RozwiązanieBiotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A i patogenami” (Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A and pathogens”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M, Miecznikowski A.

2011

Medal złoty z wyróżnieniem podczas 5 Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków

Rozwiązanie „Biotechnologiczna metoda dekontaminacji pasz zanieczyszczonych ochratoksyną A” („Biotechnological method for decontamination of feed contaminated with ochratoxin A”).

Twórcy: Zielińska K., Stecka K., Kapturowska A., Kupryś M.

2009

Nagroda specjalna 9 edycji konkursu firmy Bayer „Ambasador Zrównoważonego Rozwoju”

Nagroda za pracę magisterską pt.: „Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w środowisku”.

2007

Wyróżnienie za plakat na XXXIV przeglądzie dorobku kół naukowych SGGW

Białecka-Florjańczyk E., Majewska E., Kapturowska A., Stobnicka  A. „Chemoselektywna hydroliza wiązań estrowych z udziałem drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae”.