Patenty

Wynalazek pt.: „Szczep bakterii Lactobacillus plantarum S, zastosowanie szczepu bakterii Lactobacillus plantarum S oraz preparat do kiszenia pasz objętościowych” (“New strain of Lactobacillus plantarum S, the use of the strain of Lactobacillus plantarum S and the preparation for roughages ensiling”)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Krystyna Stecka, Agata Kapturowska, Marta Kupryś, Antoni Miecznikowski

Wynalazek został wdrożony z udziałem firmy POLSIL Biopreparaty.

    1. patent UP RP nr 214583 z dn. 27.12.2012
    2. patent UP USA nr US 8697423 B2 z dn. 15.04.2014
    3. patent europejski EP 2582851 z dn. 14.11.2014

Wynalazek pt.: „Nowy szczep bakterii Lactobacillus buchneri A oraz wieloskładnikowy preparat do konserwowania roślin wysokoskrobiowych” („A new strain of Lactobacillus buchneri A, composition, a multi- component preparation for starch-rich plant preservation, their use and the method for plant preservation”)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Krystyna Stecka, Michał Świątek 

  1. patent UP RP nr 219782 z dn. 24.11.2014
  2. patent europejski EP 278 58 26 z dn. 05.11 2014
  3. patent UP USA 9370199 decyzja z dn. 21.06.2016

Biopreparat do konserwowania surowców odnawialnych przeznaczonych do produkcji biogazu

Nr 225911 (decyzja z 13.12. 2016 r.)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Marta Kupryś-Caruk, Antoni Miecznikowski, Krystyna Stecka

Biopreparat bakteryjno-enzymatyczny do kiszenia traw, zwłaszcza traw wieloletnich, przeznaczonych do produkcji biogazu

Nr 228711 (decyzja z dnia 24.11.2017)

Twórcy: Krystyna Zielińska, Agata Fabiszewska, Marta Kupryś-Caruk, Antoni Miecznikowski, Krystyna Stecka 

Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3

Nr 239071 (decyzja z dn. 2.11.2021)

Twórcy: Agata Fabiszewska, Bartłomiej Zieniuk, Patrycja Mazurczak, Dorota Nowak, Ewa Białecka-Florjańczyk

Sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego z hodowli mikroorganizmów olejogennych

Twórcy: Fabiszewska Agata, Zieniuk Bartłomiej, Ukleja Maja, Wierzchowska Katarzyna, Nowak Dorota, Data zgłoszenia 27.05.2021. Zgłoszenie oznaczono numerem P.437980 [WIPO ST 10/C PL437980]

Zgłoszenia patentowe