dr hab. inż. Agata Fabiszewska

Studia ukończyłam na kierunku biotechnologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam także tytuł doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Od 2014 roku pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Moją życiową pasją, a jednocześnie stylem życia jest harcerstwo. Lubię wędrówki po górach, dobrą książkę i poezję śpiewaną.

Czym się zajmuję?

Badania naukowe

Zajmuję się badaniem możliwości wykorzystania drożdży olejogennych w technologii żywności i biokatalizie oraz utylizacji lipidowych odpadów przemysłu spożywczego z ich udziałem. W sposób szczególny badam fizjologię drożdży z gatuku Yarrowia lipolytica. Interesuję się także biotechnologicznym wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej z rodzaju Lactobacillus.

Dydaktyka

Prowadzę wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz wykłady z technologii preparatów enzymatycznych.

Opiekun koła naukowego

Jestem opiekunem Koła Naukowego Biotechnologów KNBiotech. KNBiotech działa od 1997 roku przy Wydziale Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie. Koło zrzesza studentów kierunków biologicznych zainteresowanych szeroko pojętymi naukami biotechnologicznymi.

Członkini Rady Programowej Wydziału Biologii i Biotechnologii

Jestem członkinią Rady Programowej Wydziału Biologia i Biotechnologii SGGW. Rada jest podmiotem opiniodawczym i doradczym dziekana. Do jej głównych zadań należy wspieranie nad nadzorem jakości kształcenia na kierunku, opiniowanie kształcenia, przygotowywanie projektów programów studiów, planów zajęć, ewaluacja tychże programów i planów, a także sylabusów.

Topic Editor w czasopiśmie Applied Sciences

Koordynator ds. praktyk

Jestem koordynatorem ds. praktyk na kierunku biotechnologia Wydziału Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie.