Resume

Edukacja

2023
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina technologia żywności i żywienia

2009-2013
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w Katedrze Chemii Wydziału
Nauk o Żywności SGGW w Warszawie.

Praca doktorska pt.: "Badania nad właściwościami katalitycznymi drożdży Yarrowia lipolytica w reakcjach biotranspofromacji"

2010
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego

Jednosemestralne studia podyplomowe w zakresie doskonalenia pedagogicznego prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2004-2009
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia magisterskie

Studia magisterskie na kierunku biotechnologia. Praca magisterska w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego w Warszawie w Zakładzie Technologii Fermentacji pt.: "Ocena zdolności szczepów z rodzaju Lactobacillus do obniżania zawartości ochratoksyny A w środowisku"

2000-2004
III Liceum Ogólnokształcącej im. Marii Dąbrowskiej w Płocku

Szkoła średnia

Profil biologiczno-chemiczny

Doświadczenie

2015 - obecnie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Adiunkt

Adiunkt w Instytucie Nauk o Żywności SGGW w Warszawie

2014
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Asystent

Asystent na Wydziale Nauk o Żywności, Katedra Chemii SGGW w Warszawie

2013
Versita Sp. z o.o.

Redaktor zarządzający

Uruchamianie czasopism naukowych, rekrutacja redaktorów czasopism

2013
Versita Sp. z o.o.

Asystent redaktora

Budowanie baz danych pracowników naukowych

2010 - 2013
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie

Asystent

Analizy laboratoryjne, koordynacja i udział w projektach naukowych, analiza danych statystycznych, prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych, rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Udział w szkoleniach

2023

Szkoła Mentorów SGGW w Warszawie

2023

EMI - English as a medium of instruction (CLIL course)

2023

Nauczanie pokolenia Z: podnoszenie atrakcyjności zajęć i zwiększanie zaangażowania studentów metodą design thinking

2022
Cloud Team

Komunikacja: Przywództwo sytuacyjne Blancharda

2021
Blue ocean consulting

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych - komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi

2021
firma OPTIMA

Radzenie sobie ze stresem w obecnej sytuacji epidemiologicznej

2017
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jak publikować, aby móc patentować - praktyczne wskazówki dla naukowców

2013
StatSoft

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych

2013
StatSoft

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych

2012
StatSoft

Metody wizualizacji danych

2012
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjna Gospodarka, 2007-2013

2011
StatSoft

DOE-komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych

2011
StatSoft

Zastosowanie statystyki i data mining w badaniach naukowych

2011

Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej

Szkolenie Prawo zamówień publicznych w realizacji projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Innowacyjna Gospodarka”.

2011
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjna Gospodarka, 2007-2013

2011
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona własności patentowej

2011
Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI)

Ochrona własności intelektualnej w jednostkach naukowych

2010
Merck

Zapewnienie i kontrola jakości pożywek i wyposażenia w laboratorium mikrobiologicznym

image

Obszary zainteresowań

Mikrobiologia

80%

Enzymologia

60%

Biotechnologiczne wykorzystanie drożdży

95%

Biokataliza

70%

Biologia molekularna

30%

Inżynieria chemiczna

30%

Statystyczne metody planowania doświadczeń

60%

Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej

50%

Chemia żywności

50%