Dla studentów

TEMATY PRAC Z ZAKRESU ENZYMOLOGII 

 1. Otrzymywanie immobilizowanych preparatów zewnątrzkomórkowej lipazy drożdży Yarrowia lipolytica i ich zastosowanie w wybranych reakcjach estryfikacji - praca inżynierska/licencjacka/magisterska

TEMATY PRAC Z ZAKRESU BIOTECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

 1. Badanie możliwości detoksykacji odpadowego oleju posmażalniczego w hodowli drożdży Yarrowia lipolytica - praca inżynierska/licencjacka/magisterska
 2. Suplementacja roślinnych analogów serów typu camembert olejem mikrobiologicznym - praca inżynierska/magisterska
 1. Konstrukcja szczepu drożdży Yarrowia lipolytica wykazującego nadekspresję wybranych genów szlaku biosyntezy tłuszczów zapasowych - praca magisterska

Praktyka krok po kroku

na studiach stacjonarnych kierunku BIOTECHNOLOGIA

Wydziału Biologii i Biotechnologii SGGW w Warszawie

 1. Samodzielne wyszukanie jednostki, w której Student zamierza odbywać praktykę oraz wypełnienie Ankiety o Miejscu Praktyki. Ankietę należy złożyć do rozpatrzenia
  w czasie dyżuru koordynatora ds. praktyk do 30 kwietnia br. W przypadku problemu ze znalezieniem miejsca realizacji praktyk należy zgłosić się do koordynatora z prośbą o pomoc.
 2. Wypełnienie Podania o Skierowanie na Studencką Praktykę Zawodową oraz Umowy i zgłoszenie się w czasie dyżuru Koordynatora ds. Praktyk.
 3. Złożenie podpisanej Umowy u Koordynatora ds. praktyk do 31 maja br.
 4. Odbycie praktyki zawodowej. Prowadzenie Dzienniczka praktyk w oparciu o Kartę Tygodniową.
 5. Zakończenie praktyk i otrzymanie Zaświadczenia o odbytej praktyce z opinią.
 6. Przygotowanie Sprawozdania z praktyki.
 7. Złożenie kompletnej dokumentacji z realizacji praktyk do koordynatora ds. praktyk do 28 października br. (Dzienniczek praktyk – wszystkie Karty Tygodniowe, Sprawozdanie z praktyki i Zaświadczenie o odbytej praktyce z opinią).

Dyżur koordynatora ds. praktyk dla kierunku biotechnologia odbywa się w budynku 32 pokój 2059, tylko w semestrze letnim i w roku akademickim 2021/2022 jest to: poniedziałek godz. 900-1000 i czwartek godz. 1430-1530.

Wzory druków do pobrania ze strony WBiB

Koło Naukowe Biotechnologów KNBiotech działa od 1997 roku przy Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii SGGW w Warszawie. Zrzesza studentów kierunków biologicznych zainteresowanych szeroko pojętymi naukami biotechnologicznymi. W ramach koła działa 6 sekcji tematycznych: biokatalizy enzymatycznej, chemiczna, bioinformatyczna, roślinna, zwierzęca i spożywcza.
Koło naukowe od lat angażuje się w organizację Pikniku Naukowego Radia Zet i Centrum Nauki Kopernik, dni SGGW oraz współpracuje z Warszawskim Stowarzyszeniem Biotechnologicznym "Symbioza".

Członkowie koła w ramach swojej działalności realizują indywidualne i zespołowe projekty naukowe, uczestniczą w pozyskiwaniu środków w ramach grantów, przygotowują wystąpienia na konferencje krajowe i międzynarodowe, mają możliwość przygotowania własnych publikacji naukowych oraz uczestniczą w popularyzacji nauki.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszam do kontaktu.